โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลพันธมิตร

01 พฤศจิกายน 2561

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในปัจจุบัน

🔸 บำรุงราษฎร์ จัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในปัจจุบัน

โดยมี รศ.นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อที่สำคัญต่างๆ อาทิ Spine Robotic Assisted Surgery, Robotic Surgery, Neuroscience, Cardio Insight และ Wellness Integrated medicine

ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดประชุมทางไกลไปยังโรงพยาบาลพันธมิตรในต่างจังหวัดอีกด้วย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์