bih.button.backtotop.text

ជួបជាមួយអ្នកផ្លាស់ប្តូរហ្គេមបន្ទាប់ទៀត : ថ្នាំវាយលុកយន្ដការជួសជុល DNA ដែលខុសប្រក្រតី អ្នកជំនាញថ្នាក់អន្តរជាតិ Wow នៅ ESMO 2019

ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមដើម្បីវេជ្ជសាស្ដ្រជំងឺសាច់ដុះរបស់អឺរ៉ុប គឺជាការប្រមូលផ្តុំគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយនៃអ្នកជំនាញខាងជំងឺសាច់ដុះនៅលើពិភពលោក។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រូពេទ្យរួមគ្នាចែករំលែកនូវរបកគំ    ហើញនិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីក។ សម្រាប់ ESMO 2019 បទបង្ហាញពីថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP ត្រូវបានរៀបចំបើកបង្ហាញជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យទូរទស្សនិកជនស្រឡាំងកាំងដូចកណ្តាប់ដៃពីរព្រួតគ្នាតែមួយ។
 
ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកោសិកាមហារីកចាប់ផ្តើមជាកោសិកាធម្មតារហូតដល់ការបំផ្លាញកើតឡើងក្នុងហ្សែន  បណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងការកើនឡើងនៃកោសិការដែលត្រូវបានបំផ្លាញនោះ។        ជាធម្មតា យន្តការព្យាបាលដោយធម្មជាតិនៃរាងកាយនឹងកែតម្រូវភាពខុសប្លែកពីធម្មជាតិទាំងនេះឲ្យត្រឡប់ទៅជាមានដំណើរការធម្មតាវិញ។ ប្រសិនបើកោសិកាដែលត្រូវបានបំផ្លាញនោះហួសពីការជួសជុលបាន យន្តការបំផ្លាញខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានធ្វើសកម្មដែលឈានទៅដល់ការស្លាប់របស់កោសិកា។
 
ដំណើរការនៃការជួសជុល DNA តម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហ្សែនទប់ស្កាត់មហារីកដូចជា BRCA និងអង់ហ្ស៊ីមដែលហៅថា Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) ដើម្បីដំណើរការជារួមគ្នា។ ក្នុងករណីខ្លះ មានតែហ្សែនរបស់ BRCA តែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការខុសពីប្រក្រតី ខណៈពេលដែលមានតែអង់ហ្ស៊ីម PARP ប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែបន្តធ្វើជាអ្នកការពារបន្ដទៀត។ ដូច្នេះ ការជួសជុលមិនទាន់ចប់មួយរយភាគរយទេដោយបន្សល់ទុកនូវកោសិកាដែលបានជួសជុល / ខូចខាតមួយផ្នែក។
 
ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ កោសិការបស់មនុស្សមានយន្តការបំផ្លាញខ្លួនឯងដែលបានបង្កប់ត្រៀមក្នុងការប្រើប្រសិនបើខូចលើសពីការជួសជុលបាន។ ទោះយ៉ាងណាក្ដី កោសិកាដែលត្រូវបានជួសជុលដោយផ្នែក PARP មិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខូចខាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កឲ្យមានយន្តការពិសេសនេះទេ។ កោសិកាដែលមិនដំណើរការទាំងនេះនៅបន្តបង្កើនចំនួនកើនឡើងនិងកើនឡើងទ្វេគុណហើយទីបំផុតក្លាយជាអ្វីដែលយើងហៅថា“ មហារីក” ។
 
ថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយភាពទល់ច្រកនេះ៖​ ដោយរារាំងអង់ហ្ស៊ីម PARP ពីការដំណើរការបន្តដើម្បីព្យាយាមជួសជុលកោសិកានៅហ្សែន BRCA មិនបានបំពេញមុខងាររបស់វាបាន ការបំផ្លាញកោសិកាស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចបញ្ជាឲ្យបំផ្លាញខ្លួនឯងបាន។ ដើម្បីធ្វើឲ្យងាយស្រួល ថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP នឹង "បិទ" ដំណើរការជួសជុលដែលខុសពីប្រក្រតីហើយទុកឲ្យកោសិកាដែលខូចខាតនោះទៅតាមអ្វីដែលវាត្រូវកើត។
 
លើសពីនេះទៅទៀត ដោយសារតែថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP ជះឥទ្ធិពលដល់កោសិកាជាមួយនឹងយន្តការជួសជុលដែលមានភាពខុសប្រក្រតីនេះ ទើបកោសិកាដែលមានសុខភាពល្អរបស់អ្នកជំងឺមិនត្រូវបានទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីការព្យាបាលនេះទេដែលចាត់ទុកថាថ្នាំនោះជាលក្ខណៈការព្យាបាលដោយគោលដៅ។ បច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP ជាច្រើនប្រភេទដូចជា olaparib, niraparib, rucaparib និង talazoparib ដែលបានទទួលបានការអនុម័តពី FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទ។
 
ប៉ុន្តែរឿងដែលបានប្ដូរថ្នាំរារាំងទប់ទល់ PARP ឲ្យក្លាយថ្នាំដែលលេចធ្លោប្រចាំកម្មវិធីនៅ ESMO 2019 គឺជាការពិតដែលថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែជំងឺមហារីកដែលមិនទាក់ទងនឹង BRCA ដូចជាអូវែរក្ដី។ លទ្ធផលទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីសក្តានុពលភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗ។
 
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយ អ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែរដែលមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់មានរយៈពេលយូរដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាមធ្យមពី 16.6 ខែទៅ 22.6 ខែ។ រឿងនេះត្រូវបានទទួលជោគជ័យដោយការគ្រប់គ្រងថ្នាំ olaparib ក្នុងពេលតែមួយជាមួយថ្នាំ bevacizumab (ថ្នាំមហារីកដែលធ្វើការរារាំងមិនឲ្យសរសៃឈាមថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមកោសិកាមហារីក) ជាថ្នាំថែទាំព្យាបាលបន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយប្រើវិធីគីមី។
 
ថ្នាំរារាំងទប់ស្កាត់ PARP ផ្សេងទៀតក៏ទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រង niraparib បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយប្រើវិធីគីមីសម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែរអំឡុងពេលរាលដាលអាចពន្យារពេលដោយគ្មានការរីករាលដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ចំណែកឯការរួមបញ្ចូល veliparib ជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយប្រើវិធីគីមីតាំងពីដំបូងនិងបន្តជាមួយ veliparib ជាបន្តបន្ទាប់នោះ នៅទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែរ។ របកគំហើញនៃការស្រាវជ្រាវទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែរ   ដែលជាលក្ខណៈជំងឺមហារីកដែលជួបប្រទះច្រើនបំផុតលំដាប់ទី 5 នៃជំងឺមហារីកសម្រាប់ស្ត្រី។
 
ប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដែលផ្លាស់ប្តូរ BRCA ក៏នៅតែខ្លាំងដែរ។ ការស្រាវជ្រាវអំពី olaparibhas​ ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតដោយការចាប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតដែលធន់នឹងការវះកាត់ក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលក្នុងបុរសដែលមានជំងឺមហារីកដែលផ្លាស់ប្តូរ BRCA ។ Veliparib នៅពេលផ្សំជាមួយ carboplatin និង paclitaxel ក៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនៅក្នុង HER2-negative ជាន់ខ្ពស់/ការរាលដាលរបស់មេរោគ BRCA ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកសុដន់។​
 
របកគំហើញវេជ្ជសាស្ត្រនេះមានចំនួនមិនតិចជាងអ្នកផ្លាស់ប្តូរហ្គេមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនោះទេ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របានស្គាល់សម្រាប់ការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយ ស្របពេលវេលាដែលអ្នកជំងឺមហារីកអាចរស់នៅជាមួយគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេប្រកបដោយផាសុកភាពនិងសុខុមាលភាព។

Related Health Blogs