นพ. ทัตพงศ์ จิตเอื้ออารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical Fellowship in Nephrology, The Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, สหรัฐอเมริกา, 2554 - 2556
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, สหรัฐอเมริกา, 2556
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Kidney Disease
- Dialysis and Transplantation
- Hypertension
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)

Article by this doctor