นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2543
Member of American Society for Gastrointestinal Endoscopy
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลศิริราช, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Endoscopy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)