bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

25 มีนาคม 2557

รพ.บำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และส่งเสริมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้แทนโรงพยาบาลฯ มอบเงินบริจาค 50,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และส่งเสริมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
    Scroll for more