bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์ร่วมกับการประปานครหลวงลงนามความร่วมมือการจัดส่งน้ำประปาในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉิน

07 พฤษภาคม 2557

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้การสนับสนุนการจัดส่งน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลฯ ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉิน

_DSC6489-1-(1).jpg
คุณกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคุณสุรีย์ ส. ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้การสนับสนุนการจัดส่งน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลฯ ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉิน ในแต่ละวันโรงพยาบาลฯ ให้บริการผู้ป่วยนอกกว่า 3 รายและผู้ป่วยในอีกกว่า 400 ราย ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในสาขาความเชี่ยวชาญหลักและสาขาย่อยรวมกว่า 80 สาขา ซึ่งรวมถึงโรคที่มีความซับซ้อนรุนแรง 
    Scroll for more