นายสุรเชษฐ์ นนตกร (Thai Language)

ชมเชยครับ ผมเป็นคนไข้ใหม่ที่ทำนัดหมายผ่านเวบไซต์ของโรงพยาบาล (เพิ่งทำเสร็จ) ชมเชยครับ เวบไซต์ใช้ง่าย แม้เป็นคนไข้ใหม่ที่ไม่เคยมี database ใดๆ กับโรงพยาบาล ก็ใช้เวลาในการทำตาม process ไม่นาน ขอชมเชยครับ :)