บิดาของน้องบอมแบม (Thai Language)

เรียนผู้อำนวยการ รพ.บำรุงราษฏร์

ผมเป็นบิดาของน้องบอมแบม อายุ 6 เดือน มีโอกาสได้นำพาบุตรสาวเข้ารับการรักษาโรคผนังหัวใจรั่ว โดยผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ โดยเข้าพักรักษาและได้ทำการผ่าตัดหัวใจและดูแลรักษาโดย นพ.ปรีชาและ นพ.สัมพันธ์ เป็นที่ปลอดภัยดี ในขณะที่เขียนจดหมายนี้ พรุ่งนี้ผมก็จะนำบุตรสาวกลับบ้านตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่คาดฝันบวกกับเหมือนกับฝันที่คนจนอย่างพวกผมจะมีโอกาสได้นำบุตรสาวมาผ่าตัดที่นี่ได้ ทางรพ.มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่ไม่มีโอกาส ลูกสาวผมนับว่าเป็นบุญคุณเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ได้รพ.ของท่าน ลูกสาวผมอาจจะไม่รอด บุญคุณในครั้งนี้ ครอบครัวของผมจะไม่ลืม เพื่อนบ้านที่บ้านนอกทราบข่าวว่าผมได้นำบุตรสาวมาผ่าที่นี่ เขาไม่เชื่อ เพราะเป็น รพ.เอกชนระดับอินเตอร์บวกกับมีค่ารักษาที่แพง โดยเฉพาะคนจนๆ จะไม่มีโอกาสเฉียดกายเข้ามาได้เลยในห้วงของชีวิต นับเป็นบุญของบุตรสาวผมเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสที่ดีอันนี้ ครอบครัวผมจะไม่มีวันลืม จะติดตราตรึงใจ ที่พักที่หลับนอน การดูแลของพยาบาล การรักษาของคณะแพทย์ เครื่องมืออันทันสมัย แพทย์และพยาบาลฝีมือดี ชาตินี้ทั้งชาติบุตรสาวผมคงไม่มี ไม่ต้องคิดว่าจะมีโอกาสอันนี้ ถ้าทาง รพ.ไม่มีโครงการนี้ร่วมกับมูลนิธิฯ ผมและภรรยาดีใจมาก ดีใจจนน้ำตาคลอ คุณงามความดีที่ทาง รพ.ได้มอบให้นี้ จะเป็นที่โจทย์ขานไปทั่วแดนไทย ยิ่งแถบบ้านผมยังไม่เคยมีใครสักคนมาที่นี่ และที่นี่แหละเขาจะรู้จัก รพ.บำรุงราษฏร์ ถึงความดีที่ทาง รพ.ทำไว้ เวลาผมพูดให้คนอื่นฟังถึงการเข้ารับการรักษา ผมจะพูดด้วยความภูมิใจ และความมีบุญคุณของ รพ. ขอกราบขอบพระคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ขอคุณงามความดีที่ทาง รพ.มอบให้นี้ จงกลับดลบันดาลให้ทาง รพ.บำรุงราษฏร์มีความก้าวหน้าเจริญรุดไปในโลกกว้างให้ทั่วโลกด้วยเทอญ

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
บิดาของน้องบอมแบม