น.ส. อรุณรัตน์ โพธิ์ทอง (Thai Language)

ได้รับการดูแลและเอาใจใส่ดีมากๆ จากคุณหมอสุทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของไข้ คุณหมอใจดีและน่ารักมากๆ ค่ะ ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลที่ได้รับจากคุณสุนทรีซึ่งเป็นพยาบาลหัวหน้าแผนก คุณสุนทรีได้ใช้เวลาอธิบายและให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

ขอขอบพระคุณคุณหมอ คุณสุนทรี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ