วินิจฉัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว และการผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างดี

ดิฉันมาพบแพทย์แผนกทางเดินอาหารในวันดังกล่าวเนืองจากมีอาการท้องเสีย ปวดท้องรุนแรง และอาเจียร ได้พบอาจารย์ประวิตร หลังจากตรวจในเบื้องต้นอาจราย์ได้ส่งตัวดิฉันไปทำ US Abdomen จึงทราบว่าดิฉันมีปัญหาเรื่องไส้ติ่งอักเสบ ท่านจึงส่งต่อให้พบอาจารย์จุมพล ศัลยแพทย์ ทันทีที่แพทย์ท่านนี้ได้ดูผล US และตรวจร่างกายเบื้องต้นท่านได้แจ้งให้ดิฉันทราบว่าไส้ติ่งอักเสบรุนแรงต้องผ่าตัดด่วน ท่านได้อธิบายให้ทราบถึงวิธีการขั้นตอนโอกาศเสี่ยง รวมทั้งประมาณราคาให้ทราบเพื่อตัดสินใจที่จะเลือกใช้วิธีใดในการรักษา ซึ่งดิฉันเลือกการผ่าตัดส่องกล้อง ดิฉันพักรักษาตัวหลังการผ่าตัดเพียงหนึ่งคืน และสามารถ Discharge ได้ในวันพุธ ทราบจากอาจารย์จุมพลว่าไส้ติ่งแตก ก่อนการผ่าตัด แต่ยังนับว่าโชคดีที่ได้มีการตรวจรักษาอย่างทันเวลา ดิฉันขอขอบพระคุณแพทย์ทั้งสองท่าน ที่ได้วินิจฉัยอย่างถูกต้องรวดเร็ว และการผ่าตัดประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะ

Pimnara.R
Thailand