รศ.นพ. ยศ นวฤทธิ์โลหะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
- Ph.D. in Neurobiology and Physiology/Neuroscience, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา, 2545-2548
วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- Neurovascular and Spine Surgery, Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona, สหรัฐอเมริกา, 2540
- Neuro-Oncology, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Shaped Beam Radiosurgery, Los Angeles California, สหรัฐอเมริกา, 2550
- Endoscopic Spinal Surgery, Bordeaux, ฝรั่งเศส, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- เนื้องอกในสมอง
- การผ่าตัดโรคเส้นเลือดสมอง
- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Wed410:00 - 12:0010:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu510:00 - 12:0010:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)

Article by this doctor