ผศ.นพ. ธีรพล อังกูลภักดีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Advanced Laparoscopic Surgery, Royal Adelaide Hospital, Australia
- Laparoscopic Bariatric Surgery, En Chu Kong Hospital, Taiwan, 2548
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Robotic Surgery Center (BIC 16B)