นพ. สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue310:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:30 - 16:0013:3016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed410:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:30 - 16:0013:3016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri610:00 - 12:3010:0012:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:30 - 16:0013:3016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)