ผศ.พญ เสาวลักษณ์ ชูศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศออสเตรเลีย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- สาขาวิชาโรคไต
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue310:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed410:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu510:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri610:00 - 12:3010:0012:30Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)