นพ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2540
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)