นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Knee Arthroplasty
- Hip Arthroplasty
- Computer-assisted navigation in total knee replacement surgery
- Minimally Invasive Surgery Total Knee Arthroplasty
- Robotic Assisted Knee Replacement (MAKOplaty)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00NS 20D (Joint Replacement Center)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00NS 20D (Joint Replacement Center)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00NS 20D (Joint Replacement Center)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00NS 20D (Joint Replacement Center)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00NS 20D (Joint Replacement Center)
ศูนย์รักษาโรค