นพ. ชลทิตย์ จงบุญประเสริฐ

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2551
+ See More
Day Time Location
Mon218:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Tue318:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Wed418:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Thu518:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Fri618:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sat718:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
Sun118:00 - 22:0018:0022:00Emergency Clinic
ศูนย์รักษาโรค