นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2539
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2541 - 2544
การศึกษาหลังปริญญา
- Adult reconstructive surgery, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2547 - 2548
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Minimally invasive surgery of Hip and Knee Arthroplasty
- Unicompartmental Knee Arthroplasty
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)