พญ. สสิธร ศิริโท

Specialty: ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Stroke, National Stroke Research Institute, ออสเตรเลีย, 2546
- Visiting Fellow at Alzheimer Center, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2547
- Multiple Sclerosis, University of Ottawa, แคนาดา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ภาวะที่สมองขาดเลือดตีบหรืออุดตัน
- ปลอกประสาทเสื่อม
- โรคสมองเสื่อม
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue309:00 - 18:0009:0018:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Wed413:00 - 18:0013:0018:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun109:30 - 16:0009:3016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค