พญ. สสิธร ศิริโท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Stroke, National Stroke Research Institute, ออสเตรเลีย, 2546
- Visiting Fellow at Alzheimer Center, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2547
- Multiple Sclerosis, University of Ottawa, แคนาดา, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ภาวะที่สมองขาดเลือดตีบหรืออุดตัน
- ปลอกประสาทเสื่อม
- โรคสมองเสื่อม
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Tue309:00 - 18:0009:0018:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Wed413:00 - 18:0013:0018:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun109:30 - 16:0009:3016:00Neuroscience Center (BIC 19D)