กันยารัตน์ ชูโต (Thai Language)

เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่ดูแลที่ห้อง CT Scan เวลาประมาณ 12:40 - 13:30 ที่ดูแลคุณกาศยนี ชูโต ได้ดูแลอย่างดี เข้ามาอธิบายขั้นตอนต่างๆ ก่อนตรวจ เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจและช่วยพยุงลุกนั่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ตามมาช่วยมารดาของดิฉันเปลี่ยนเสื้อหลังตรวจเสร็จ (มารดาของดิฉันอายุ 77 ปี) เป็นความขอบคุณอย่างมากในความใส่ใจ เอาผ้าห่มมาให้ในห้องรอดูอาการ เอาน้ำอุ่นมาให้ ขอบคุณมากๆ ค่ะ หวังว่าโรงพยาบาลจะดูแลพนักงานที่มีคุณค่าของท่านอย่างเต็มที่นะคะ