พญ. อนุตรา โพธิกำจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2547
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2550
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรกรรมโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Growth Disorder, Obesity, Eating disorder and Puberty Problem
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)

Article by this doctor