นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

Specialty: ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Dementia & Cognitive Disorders, The University of British Columbia, Vancouver, แคนาดา, 2551-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cognitive and Behavioral Neurology
- Alzheimer disease
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค