bih.button.backtotop.text

Search Results

ค้นหาตามภาษาBumrungrad International hospital in Bangkok offers skin laser treatment provides a non-surgical, often permanent solution for hair removal.
02.02.2012 19:19:18
ภาวะครรภ์เสี่ยง คือ การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด
16.02.2012 12:49:53
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งตับ ซึ่งพบมากที่สุดในไทย โดยไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตาย
02.03.2012 16:28:54
ไวรัสตับอักเสบซี โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ
02.03.2012 17:15:12
ปวดหลัง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังหรืออาจมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น
11.06.2012 17:07:09
อาการอาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขา คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว ที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า
11.06.2012 17:57:39
มีอาการได้ทั้งบริเวณหลังและขาเช่นเดียวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจเป็นเดือนหรือปี เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในกระดูกสันหลัง
11.06.2012 18:09:03
โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน ปวดหลังเรื้อรังมักเกิดขณะที่มีการขยับหลังมากหรือปวดชาหนักบริเวณสะโพกหรือต้นขา2 ข้าง เป็นมากขณะเดิน อาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
11.06.2012 18:15:08
โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม มีสาเหตุจากการก้ม แหงน สะบัดคอบ่อยๆเป็นนิสัย นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องหรืออุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
11.06.2012 18:22:24
การปวดศีรษะธรรมดาเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะและคอ ถ้าปวดบ่อยปวดนานสาเหตุอาจมาจากระบบประสาทซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักบอกได้แค่เพียงปวดศีรษะ
04.07.2012 17:48:09