bih.button.backtotop.text

Search Results

ค้นหาตามภาษาBumrungrad International hospital in Bangkok offers skin laser treatment provides a non-surgical, often permanent solution for hair removal.
10/03/33 07:19:18 م
ภาวะครรภ์เสี่ยง คือ การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด
24/03/33 12:49:53 م
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งตับ ซึ่งพบมากที่สุดในไทย โดยไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตาย
09/04/33 04:28:54 م
ไวรัสตับอักเสบซี โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ
09/04/33 05:15:12 م
ปวดหลัง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังหรืออาจมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น
21/07/33 05:07:09 م
อาการอาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขา คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว ที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า
21/07/33 05:57:39 م
มีอาการได้ทั้งบริเวณหลังและขาเช่นเดียวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจเป็นเดือนหรือปี เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในกระดูกสันหลัง
21/07/33 06:09:03 م
โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน ปวดหลังเรื้อรังมักเกิดขณะที่มีการขยับหลังมากหรือปวดชาหนักบริเวณสะโพกหรือต้นขา2 ข้าง เป็นมากขณะเดิน อาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
21/07/33 06:15:08 م
โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม มีสาเหตุจากการก้ม แหงน สะบัดคอบ่อยๆเป็นนิสัย นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องหรืออุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
21/07/33 06:22:24 م
การปวดศีรษะธรรมดาเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะและคอ ถ้าปวดบ่อยปวดนานสาเหตุอาจมาจากระบบประสาทซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักบอกได้แค่เพียงปวดศีรษะ
14/08/33 05:48:09 م