bih.button.backtotop.text

ရက်ချိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်

1

လူနာအချက်အလက်

2

ထပ်ဆောင်းလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ

3

CKUP2206andCKUP1206
Vitality Comprehensive ပရိုဂရမ် (အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသမီး)