ဘမ်ရွန်ဂရက်ရန်ကုန်ဆေးခန်း

Contact Number

 • ဘမ်ရွန်ဂရက်ရန်ကုန်ဆေးခန်း
  Tel. (+95-1) 230-2420
  Tel. (+95-1) 230-2421
  Tel. (+95-1) 230-2422
  Tel. (+95-1) 230-2423
  Tel. +95-978-230-2424 @Hotline

Service Hours

 • ဘမ်ရွန်ဂရက်ရန်ကုန်ဆေးခန်း
  တနင်္လာ - သောကြာ | 7:00 am to 4:00 pm
  စနေ | 7:00 am to 12:00 pm

Location

 • ဘမ်ရွန်ဂရက်ရန်ကုန်ဆေးခန်း
  အမှတ် ၇၇၊ |ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ |ဒဂုံမြို့နယ်၊ |ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
Rating score 9.06 of 10, based on 68 vote(s)

Related Health Blogs