bih.button.backtotop.text

Search Results

ค้นหาตามภาษาBumrungrad International hospital in Bangkok offers skin laser treatment provides a non-surgical, often permanent solution for hair removal.
02/02/2012 19.19.18
ภาวะครรภ์เสี่ยง คือ การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อแม่และทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือหลังคลอด
16/02/2012 12.49.53
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งตับ ซึ่งพบมากที่สุดในไทย โดยไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับตาย
02/03/2012 16.28.54
ไวรัสตับอักเสบซี โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติ
02/03/2012 17.15.12
ปวดหลัง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังหรืออาจมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น
11/06/2012 17.07.09
อาการอาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขา คนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียว ที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่า
11/06/2012 17.57.39
มีอาการได้ทั้งบริเวณหลังและขาเช่นเดียวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจเป็นเดือนหรือปี เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในกระดูกสันหลัง
11/06/2012 18.09.03
โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน ปวดหลังเรื้อรังมักเกิดขณะที่มีการขยับหลังมากหรือปวดชาหนักบริเวณสะโพกหรือต้นขา2 ข้าง เป็นมากขณะเดิน อาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
11/06/2012 18.15.08
โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม มีสาเหตุจากการก้ม แหงน สะบัดคอบ่อยๆเป็นนิสัย นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องหรืออุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
11/06/2012 18.22.24
การปวดศีรษะธรรมดาเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อรอบศีรษะและคอ ถ้าปวดบ่อยปวดนานสาเหตุอาจมาจากระบบประสาทซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักบอกได้แค่เพียงปวดศีรษะ
04/07/2012 17.48.09