ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช 6757 ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตรวจรักษาโรคในเด็ก และให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา NaN 10 0

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ ที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วย


ศูนย์กุมารเวช

คลินิกสุขภาพเด็ก

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กพิเศษ

ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก

ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก

ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ

ให้บริการตรวจสุขภาพตาเด็ก และตรวจรักษาโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา


ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง


คลินิกสุขภาพเด็ก

คลินิกสุขภาพเด็ก ภายใต้ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดังนี้

 1. การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ
 1. การบริการฉีดวัคซีน

 • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
 • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
 • วัคซีนสำหรับเด็กต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยว
 1. ห้องสำหรับให้นมทารก เป็นพื้นที่ส่วนตัวในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุข
   

  บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพเด็กดีใน Well Baby Clinic


ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม นักกายภาพเด็ก นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันจะเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้ของเด็กในอนาคตต่อไป ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก

ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดังนี้

 1. บริการตรวจสุขภาพตาและสายตาเด็กโดยทั่วไป กุมารแพทย์จะตรวจดูความผิดปกติทางตาโดยรวมเบื้องต้นในเด็กวัย 0-3 ปี และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทาง U.S. Preventive Services Task Force แนะนำให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจตาเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคสายตาขี้เกียจ สายตาผิดปกติ และอื่นๆ 
 2. บริการตรวจและรักษาโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตาทุกโรค เช่น โรคสายตาขี้เกียจ โรคสายตาผิดปกติ โรคตาเข ตาเหล่ โรคความผิดปกติของเปลือกตา โรคจอประสาทตาและประสาทตา เป็นต้น
 

ห้องตรวจ

 • ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก 16 ห้อง
 • ห้องตรวจสำหรับเด็กที่มารับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 5 ห้อง
 • ห้องตรวจจักษุวิทยาเด็ก 2 ห้อง


เวลาทำการ

ศูนย์กุมารเวช
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-20.00 น.

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ  
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการตามเวลานัด
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์กุมารเวชและศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17

ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17 และ 18

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 9414, 0 2667 9415, 0 2667 9416, 0 2667 9419
โทรสาร: 0 2667 9417

รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
พญ. อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ประสงค์ พฤกษานานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตร์โรคปอด

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กัลย์ กาลวันตวานิช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
นพ. เขมชาติ พงศานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
ศ.นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
พญ. ธีรนันท วงศ์ศิริเมธีกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กัลย์ กาลวันตวานิช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
พญ. ภัทริน เชาว์วิศิษฐ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
นพ. วิทยา อัศววิเชียรจินดา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. วิลาวัณย์ เวทไว
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
น.ท.หญิง พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ผศ.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ผศ.นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. นิภาภัทร์ วิศวชัยพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
พญ. ปวินทรา หะริณสุต สมนึก
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
รศ.พญ. ไพรัลยา นาควัชระ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
นพ. สาโรช นิมกาญจน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
พญ. อนุตรา โพธิกำจร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ศ.นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
นพ. ปรีชา เลาหคุณากร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ผศ.นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ผศ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. รัชฎะ ลำกูล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.พญ. พนิดา ดุสิตานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
ผศ.นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
พญ. พรพิมล เรียนถาวร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
พญ. พรรุ้ง พฤทธิพงศ์สิทธิ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. อมรศรี ชุณหรัศมิ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ประชา นันท์นฤมิต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
นพ. ภูวริช วงศ์สุขเกษม
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. วลัยรัตน ธรรมจรีย์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
ศ.นพ. อนันต์ เตชะเวช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ศ.พญ. อรดี จันทวสุ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ชัยยศ คงคติธรรม
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ. ฐิติพร ฟางสะอาด
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ. สุรางค์ เจียมจรรยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต

กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
พญ. วลัยรัตน ธรรมจรีย์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์
ศ.นพ. วิทยา เมฆานันท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์พันธุศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. รัชฎะ ลำกูล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.พญ. บุษบา วิวัฒน์เวคิน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

กุมารแพทย์ทั่วไป

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. กนกแก้ว วีรวรรณ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ. กัลย์ กาลวันตวานิช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคปอด
นพ. โกมล วงศ์ศรีศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. จิราพร โหตระกิตย์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
รศ.พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ธนกฤต จินตวร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. นิภาภัทร์ วิศวชัยพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
นพ. ปรีชา เลาหคุณากร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
พญ. ปวินทรา หะริณสุต สมนึก
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
ผศ.พญ. พนิดา ดุสิตานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
พญ. พรพิมล เรียนถาวร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
พญ. พรรุ้ง พฤทธิพงศ์สิทธิ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
รศ.พญ. ไพรัลยา นาควัชระ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
พญ. รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. วนิดา ศศิวิมลกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
น.ท.หญิง พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
นพ. สม อนันตภากรณ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ. สมยศ คงเดชาเลิศ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. สิริกุล วรรณแสง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. สุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
ผศ.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
นพ. อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ. อารยา โชครุ่งวรานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

กุมารศัลยศาสตร์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ไพศาล เวชชพิพัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
พญ. ศนิ มลกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
นพ. สาธิต กรเณศ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
รศ.นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ศ.พญ. อลิสา วัชรสินธุ
กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประสาทจิตเวชเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาการและพฤติกรรม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์
กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
พญ. ชาคริยา ธีรเนตร
กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
พญ. สุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
6757
custom.bihcenter
6757