โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

คุณอดิศักดิ์มีอาการปวดสะโพกขวาร้าวลง
ไปถึงน่อง ปวดเรื้อรังมานานและช่วงหลัง
ปวดมากจนยืนนิ่งๆไม่ได้ เข้ารับการรักษา
มาหลายวิธี เช่น กายภาพบำบัด รับประทาน
ยา และฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องโพรงประสาท
อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จึงตัดสินใจเข้ารับ
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
เอ็นโดสโคปที่สถาบันกระดูกสันหลัง
บำรุงราษฎร์ หลังการผ่าตัดคุณอดิศักดิ์มีอาการดีขึ้นจนสามารถ
ออกกำลังกายและยืนนานๆได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

รักษา วิจัย ฝึกอบรม ทุกความพร้อมเพื่อ
ดูแลกระดูกสันหลัง

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ มิใช่แค่เพียงคลินิกเฉพาะ
ทางในโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิด
ปกติที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและ
ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังพร้อมด้วย
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการตรวจรักษา รวมถึงเป็น
แหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับกระดูก
สันหลังและคอ ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับ
โรคกระดูกสันหลังทั่วไปและการผ่าตัดผ่านกล้อง
เอ็นโดสโคปอีกด้วย

มุ่งวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

ที่สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ผู้ป่วยทุกรายจะได้
รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและครอบคลุม
โดยการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มี
ความละเอียดสูงหรือการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (MRI) เพื่อค้นหาต้นเหตุของอาการและพิจารณา
วิธีการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
โดยอาจเริ่มจากการทำกายภาพบำบัด ไปจนถึงการผ่าตัด
หากจำเป็น

เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การรักษาโรคกระดูกสันหลังแต่ละชนิดมีวิธีการรักษา
ที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด การฉีดยา
เข้าช่องโพรงกระดูกสันหลัง ไปจนถึงการผ่าตัด ทั้งการ
ผ่าตัดแบบเปิดแผล และการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคป
ซึ่งเป็นวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูงที่คิดค้นพัฒนา
และผลิตในประเทศเยอรมนี ช่วยให้แพทย์มองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนและทำการผ่าตัดได้แม่นยำ แผลผ่าตัดมี
ขนาด 8 มิลลิเมตร ผู้ป่วยสามารถเดินได้ทันที
หลังการผ่าตัด และกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ทุกวิธีการรักษาจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ให้บริการรักษาผู้ป่วย
โรคกระดูกสันหลังจากนานาประเทศ มีผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยใช้
กล้องเอ็นโดสโคปกว่า 500 รายต่อปี และวิธีการฉีด
สเตียรอยด์เข้าที่โพรงกระดูกสันหลังอีกประมาณ
500-600 รายต่อปี

นอกจากนี้ สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ยังเป็น
แหล่งศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
และคอ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งจากโรงพยาบาล
เซนต์แอนนาและบริษัทริชาร์ดวูล์ฟ ผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์คุณภาพสูง ประเทศเยอรมนี ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของ
ภูมิภาคเอเชีย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด
แก่แพทย์จากประเทศอื่นๆ ทั่วทวีปเอเชีย

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสากล
ผู้ป่วยทุกรายจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากแพทย์
ที่มีความชำนาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก
สันหลังโดยเฉพาะ

การติดต่อสอบถาม

หากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาได้จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โทร 0-2667-1000 หรือคลิก “รายชื่อแพทย์
เพื่อดูรายละเอียดและตารางการออกตรวจของแพทย์

 

  ค้นหาแพทย์ นัดหมายแพทย์ ติดต่อเรา

 

ประวัติการศึกษาและบทความ นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต
 
 • กระดูกสันหลังของคนเราแบ่งเป็นกระดูกสันหลัง
  ส่วนคอ (C1-C7) ส่วนอก (T1-T12)
  ส่วนเอว (L1-L5) และส่วนกระเบนเหน็บ (S1-S5)
  โดยมีข้อต่อกระดูกสันหลังทำหน้าที่เชื่อมกระดูก
  แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน
 • ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมมักเกิดที่กระดูกสันหลัง
  ส่วนเอวข้อที่ L4/5 และ L5/S1 และกระดูกสันหลัง
  ส่วนคอข้อที่ C5/6 และ C6/7 แต่พบได้น้อย
  ในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอก
 • อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลักของข้อต่อกระดูก
  สันหลังเสื่อม แต่ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้
  เช่น การอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน
  การยกของหนัก การได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
  กระแทกบริเวณหลังบ่อยๆ น้ำหนักตัวที่มากเกินไป
  กล้ามเนื้อหลังที่ไม่แข็งแรง
 • เมื่อข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมจะทำให้เยื่อหุ้มเอ็น
  เยื่อหุ้มข้อต่อต่างๆ หนาตัวขึ้น และอาจกดทับ
  เส้นประสาทได้
 • หากเส้นประสาทถูกกดทับ จะทำให้เกิดอาการ
  ปวดร้าวไปตามเส้นประสาท ซึ่งอาการจะขึ้นกับ
  บริเวณที่เส้นประสาทถูกกดทับ ถ้าเป็นที่บริเวณ
  กระดูกสันหลังส่วนเอว อาการที่พบได้บ่อยคือ
  ปวดร้าวลงขาตั้งแต่บริเวณสะโพกจนถึงบริเวณ
  น่อง และมักมีอาการปวดขาเมื่อเดินหรือยืนนานๆ
  โดยอาการเหล่านี้จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
 • การรักษาโรคนี้อาจเริ่มต้นจากการรักษาโดย
  ไม่ผ่าตัด เช่น รับประทานยา ทำกายภาพบำบัด
  ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท แต่หากมีอาการ
  รุนแรง เช่น กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ควบคุมการ
  ขับถ่ายไม่ได้ ต้องรีบพบแพทย์ ซึ่งแพทย์อาจ
  พิจารณารักษาโดยการผ่าตัดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความเห็นของผู้ป่วย