ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ

ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ 6767 ตรวจรักษาอาการผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น นอนไม่หลับ นอนกรน นอนกัดฟัน กระตุกขณะหลับ อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า 8.4 10 5

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

มีรายงานทางการแพทย์พิสูจน์ว่า การนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า ศูนย์คุณภาพการนอนหลับเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรด้านการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ หู คอ จมูก ด้านระบบประสาท และจิตแพทย์ โรคการนอนหลับผิดปกตินี้อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุด้วยกัน ดังนั้นผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอาการเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด
 

การบริการ

 • คณะแพทย์ในหลายสาขาพร้อมให้คำปรึกษา
 • การตรวจทางหู คอ จมูก ช่องปาก และเพดาน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ (polysomnography) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เช่น
  • การนอนกรน
  • การนอนไม่หลับ
  • การนอนกัดฟัน
  • การนอนขากระตุกขณะหลับ
 • การผ่าตัดแบบปกติและการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
  • การผ่าตัดลิ้นไก่
  • การผ่าตัดลำคอและเพดานปาก
 • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุเพื่อให้เพดานปากและลิ้นไก่หดตัวเล็กลง ทำให้ช่องเดินอากาศกว้างขึ้นและหายใจได้สะดวก
 • การรักษาด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) โดยต่ออากาศไหลเข้าสู่ลำคอเพื่อให้ผู้ป่วยมีอากาศหายใจเพียงพอ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • การตรวจการนอนหลับผิดปกติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (polysomnography) โดยผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืนภายใต้บรรยากาศในห้องพักที่จัดไว้เป็นพิเศษ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดระดับการนอนหลับ วัดชีพจร รวมทั้งคลื่นสมอง การหายใจ และวัดระดับออกซิเจนในกระแสโลหิต
 • การรักษาด้วยเครื่องซีแพพ (CPAP) โดยการต่ออากาศให้ไหลเข้าสู่ลำคอตลอดเวลาซึ่งไม่เจ็บปวด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่ขาดออกซิเจนในขณะนอนหลับ
 • ศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์
 • การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

เวลาทำการ

ปรึกษาแพทย์ วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)
Overnight sleep tests take place onsite (เฉพาะผู้ป่วยที่นัดหมายไว้)

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 9 ฝั่งเหนือ ออกจากลิฟต์ main lobby แล้วเลี้ยวขวา

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

เวชศาสตร์การนอนหลับ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์
อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ
พญ. นฤชา จิรกาลวสาน
อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ
พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ
6767
custom.bihcenter
6767
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5922 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder