ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก 6793 ศูนย์ หู คอ จมูก ให้การรักษาและผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก และรักษาอาการนอนกรน โรคเวียนศีรษะ การทรงตัว การฝึกพูด 10 10 3

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์หู คอ จมูก-บำรุงราษฎร์ ให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูดโดยเป็นศูนย์ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาอาการที่เกี่ยวกับหู คอ และจมูก ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีอาการไซนัสติดเชื้อจนถึงการผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะซึ่งอยู่ในภาวะที่ซับซ้อน รวมทั้งการฝังอุปกรณ์หูเทียม
 

การบริการ

 • ให้คำปรึกษาและผ่าตัดอาการเกี่ยวกับหู คอ จมูก
  • การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก
  • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะ
  • การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก
  • การรักษาโดยการใช้แสงและฉีดยากระตุ้น
  • การผ่าตัดหูชั้นกลาง
  • การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
  • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
  • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
  • การส่องกล้องทางหู คอ จมูก
  • เครื่องนวดหูชั้นกลาง
 • ศูนย์รักษาอาการนอนกรน
 • ศูนย์รักษาความสมดุลของการทรงตัว
  • เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา
  • การวินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ
 • การฝึกพูด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ หู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ครบครัน 4 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา 2 ห้อง
 • การส่องกล้องโพรงจมูกส่วนใน เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา
 • เครื่องนวดหูชั้นกลาง
 • การตรวจหูชั้นกลาง
 • ห้องตรวจการได้ยิน
 • การตรวจความสมดุลของการทรงตัว

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915

รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. วีระชัย ตันตินิกร
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.นพ. ประยุทธ ตันสุริยวงษ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)
พญ. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์
โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

โสต ศอ นาสิกวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. คเณศร์ แวววิจิต
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. จีระ ศิริโพธิ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศ.นพ. ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ธงชัย ลักษมีจันทร์พร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ธนา อังสุวรังษี
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ภักดี สรรค์นิกร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. ยุทธพงษ์ หาญวงศ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วรวิทย์ วรภัทรากุล
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วิเชียร ตริชอบ
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วินัย แวดวงธรรม
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. สมนึก อร่ามเธียรธำรง
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล
โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. สุวัฒน์ วิศิษฏสุนทร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รศ.พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์
โสต ศอ นาสิกวิทยา
รศ.นพ. อภินันท์ ณ นคร
โสต ศอ นาสิกวิทยา
6793
custom.bihcenter
6793
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5936 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder