ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 6773 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้การรักษา กายภาพบำบัด อาชีวบำบัด ฝึกพูด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ 10 10 2

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการประเมิน การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้การรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว ศูนย์ฯ ยินดีรับคำแนะนำจากแพทย์นอกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การบริการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บริการกายภาพบำบัด อาชีวบำบัด การฝึกพูด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
  • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
  • การอักเสบของข้อและเอ็น
  • เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน
  • อาการข้ออักเสบ
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
  • การดูแลรักษาแผลที่มีขนาดใหญ่
  • โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
  • การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • การใส่แขน ขาปลอม
  • การนวด
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท
  • ศูนย์หลอดเลือดสมอง
  • เนื้องอกสมอง
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
  • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
  • อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
  • การคืนกลับสู่สภาพเดิม
  • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
  • โรคอัมพาตชนิดสั้น
  • โรคหลอดเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด
 • อาชีวบำบัด
  • การรักษาผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีปัญหาทางสังคม อายุ หรือพัฒนาการบกพร่อง
  • การเสริมสร้างร่างกายให้ทำงานเป็นปกติสามารถทำกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะที่ช่วยตัวเองได้
 • การฝึกพูด
  • การประเมินการพูด
  • การหาสาเหตุของความผิดปกติของการพูด
  • การฝึกพูด
  • การฝึกพูดให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
   • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
   • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
   • โรคหอบหืด
   • โรคปอดต่างๆ
   • โรคปอดที่มีสาเหตุมาจากมลภาวะและการประกอบอาชีพ
   • โรคหลอดเลือดในปอด
   • โรคถุงลมโป่งพอง
   • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
   • มะเร็งปอด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มีห้องใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเฉพาะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
 • ศูนย์ธาราบำบัด
 • ห้องอาชีวบำบัด
 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 • การรักษาโดยการใช้ความร้อนเข้าไปในเนื้อเยื่อร่างกาย
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน
 • การใช้กระแสไฟฟ้า/คลื่นเสียงผลักดันยาเข้าเนื้อเยื่อ
 • การรักษาด้วยเลเซอร์
 • การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/การถีบจักรยาน
 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหลอดเลือดสมอง
 • ห้องพักผู้ป่วยในและผู้ประสานงานศูนย์ฯ

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วยทีมแพทย์และนักเวชศาสตร์ฟื้นฟูมืออาชีพกว่า 35 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้งสาขาศัลยกรรมกระดูก สาขาประสาทวิทยา สาขาการตั้งครรภ์ในสตรี และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ ได้รับใบรับรองทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอายุรเวช

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 9560, 0 2667 9561, 0 2667 9562
โทรสาร: 0 2667 9563
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. เกษวดี งามศิริ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
นพ. คณิต ออตยะกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. นภัสกรณ์ โกมารทัต
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. บัณฑิตา ชัยกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. ประภาพร ศิริทรัพย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
นพ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พล.ร.ต.หญิง พญ. พวงพลอย ขจิตสุวรรณ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
นพ. พันธศักดิ์ ตันสกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. พิม โพธิอาศน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. รัตนา รัตนาธาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
รศ.พญ. วารี จิรอดิศัย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. วิไล มนัสศิริวิทยา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
พญ. สุนิสา คูหิรัญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)
ผศ.พญ. สุมาลี ซื่อธนาพรกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ทิพยรัตน์ ศฤงคารินกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การบำบัดความปวด

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. จินธนา เจาฑะเกษตริน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การบำบัดความปวด

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
นพ. นำ ตันธุวนิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวี ลักษณากร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
พญ. อัญชลี พันธุ์แก้ว
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

สหเวชศาสตร์, Speech Therapy

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณ นิลภา ชัยธิมา
สหเวชศาสตร์, Speech Therapy

สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. นำ ตันธุวนิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วรรณภา เลิศประภามงคล
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วรรณี เกตุมาลาศิริ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. วศิน กุลสมบูรณ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
6773
custom.bihcenter
6773
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5925 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder