แพ็คเกจ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง 6806 ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ให้บริการเสริมความงามทั้งในชายและหญิง เช่น เสริมจมูก ดูดไขมัน ผ่าตัดทรวงอก ดึงหน้าและคอ ลดขนาดหน้าท้อง และปลูกผม 7 10 6

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ด้วยวิทยาการด้านการแพทย์ที่ล้ำหน้า ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและศิลปะเพื่อความงาม และเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับนานาชาติเข้ากับความละเอียดประณีตของแพทย์ไทย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งกลายเป็นมาตรฐานของการทําศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง การปลูกถ่ายเส้นผมและวิธีการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยแพทย์ด้านความงามของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อตกแต่งรูปร่างให้เป็นปกติ เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีรูปร่างที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเอง

แม้การทําศัลยกรรมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเลือกใหม่ในการทําศัลยกรรมโดยการใช้สารสังเคราะห์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยรักษารูปร่างและการทํางานของอวัยวะ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามทั้งในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี อาทิ
 • การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก
 • การผ่าตัดปรับระดับทรวงอก
 • การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสําหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
 • การผ่าตัดใบหู
 • การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา
 • การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
 • การเสริมสัดส่วนของใบหน้าด้วยสารสังเคราะห์ทางการแพทย์
 • การผ่าตัดดึงหน้าบริเวณหน้าผาก
 • การผ่าตัดดูดไขมัน
 • การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก
 • การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง
 

ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกใบหน้า
 • ศัลยกรรมมือ
 • ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกร
 • ศัลยกรรมตกแต่งในเด็ก
 • ศัลยกรรมเสริมสร้างหลังการรักษามะเร็ง
 

การปลูกผม

การทําศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผมเพื่อรักษาอาการผมบางหรือศีรษะล้านเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง โดยแพทย์จะใช้เซลล์รากผมที่มีอายุขัยนาน เช่น เซลล์รากผมจากบริเวณด้านข้างและด้านหลังศีรษะปลูกลงบนหนังศีรษะที่ล้านหรือบาง และเมื่อผมขึ้นแล้วจะทําให้แลดูเป็นธรรมชาติและอยู่คงทน

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ให้การรักษาในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • การปลูกผมในสุภาพบุรุษที่ศีรษะล้าน
 • การปลูกผมในสุภาพสตรีที่ผมบาง
 • การปลูกผมในผู้ที่ศีรษะล้านเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือการทําศัลยกรรมดึงใบหน้า
 • การปลูกผมในผู้ที่ต้องการเพิ่มขนคิ้ว เครา และหนวด เคราข้างใบหู เป็นต้น

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า)

สถานที่ตั้ง

อาคาร Bumrungrad Residence ชั้น 4

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1521
โทรสาร: 0 2667 1522
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. คมวิชช์ แก้วชัยเจริญกิจ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
ศ.นพ. เติมศักดิ์ นาวีการ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ธิติ เชาวนลิขิต
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ธีรสิทธิ์ ศรีพานิชกุลชัย
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ปรียพาส นิลอุบล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. มณเฑียร ลือประไพ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
ผศ.นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ศรัทธา ศิริตันติกร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. ศิรชัย จินดารักษ์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. สมบูรณ์ ไหวพริบ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. เสรี เอี่ยมผ่องใส
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. อภิชัย อังสพัทธ์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
นพ. อมร ภูมี
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม
รศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, เสริมความงามและส่วนของร่างกายให้ได้สัดส่วนและมีความสวยงาม

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม, Plastic Surgery

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม, Plastic Surgery

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
ศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผม, Plastic Surgery
6806
custom.bihcenter
6806
 
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5943 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder