ศูนย์ประสาทวิทยา

ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์ประสาทวิทยา ศูนย์ประสาทวิทยา รักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง เช่น หลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ ลมชัก อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม และพาร์กินสัน 10 10 1

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและศัลยแพทย์ระบบประสาท รวมกว่า 25 ท่าน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาและอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย
 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังพร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม  
 
ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วย
 
คลินิกประสาทวิทยา
(รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง)
คลินิกประสาทวิทยาและคลินิกความจำให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภท
ให้การรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีการผ่าตัด
 
 

คลินิกประสาทวิทยา (รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง)

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีคลินิกเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
 • คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) สำหรับมาตรฐานการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยคลินิกโรคหลอดเลือดสมองมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก
 • คลินิกความจำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกความจำมีความชำนาญในการรักษาโรคความจำเสื่อมและความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความจำเสื่อมและอัลไซเมอร์)
 • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ – คลินิกที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มีสาเหตุต่างๆกัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคของการเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มอาการบิดหรือกระตุก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะให้การรักษาและคำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายรวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด   
 
นอกจากคลินิกเฉพาะทางแล้ว ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอื่นๆ เช่น
 
ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจะเป็นผู้วินิจฉัยอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วย หากพบความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปพบศัลยแพทย์ระบบประสาท
 

ศัลยกรรมประสาท

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์ระบบประสาทที่พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมองและไขสันหลังที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก
 

การฟื้นฟูและติดตามผลการรักษา

ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะคอยติดตามผลและแนะนำวิธีจัดการกับอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ประสาทวิทยาและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะประสานงานกันเพื่อคัดสรรโปรแกรมฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังเดิม
 
นอกจากนี้ยังมีนักโภชนาการที่จะคอยให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ประสาทวิทยาจะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและลมชักให้กับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพและทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

ศูนย์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบประสาท ดังนี้
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG (Electromyography)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองขั้นสูงสำหรับโรคลมชัก
 • เครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และการตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Spiral CT) / เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (3D CT)
 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00-20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 9518, 0 2667 9519, 0 2667 9520
โทรสาร: 0 2667 9521
 
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ประสาทวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. เขษม์ชัย เสือวรรณศรี
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. เคน ศรีมนูญธิผล
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. ฐกรรด์ ชัยสาม
ประสาทวิทยา
พญ. สสิธร ศิริโท
ประสาทวิทยา

ประสาทวิทยา, Vascular Neurology

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.พญ. เกศริน พาณิชย์พิศาล
ประสาทวิทยา, Vascular Neurology

ประสาทวิทยา, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ปริญญรัตน์ บุรุษนุกูล
ประสาทวิทยา, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ประสาทศัลยศาสตร์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.นพ. กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ไกรศรี จันทรา
ประสาทศัลยศาสตร์
พญ. จิระพร อมรฟ้า
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. ณรงค์ ดุสิตานนท์
ประสาทศัลยศาสตร์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ธนิต เธียรธนู
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ผศ.นพ. พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ประสาทศัลยศาสตร์
รศ.นพ. ยศ นวฤทธิ์โลหะ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. วัฒนา มหัทธนกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วีระศักดิ์ ธีระพันธ์เจริญ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ศรัณย์ นันทอารี
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. สุรชัย เคารพธรรม
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. อัตถพร บุญเกิด
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
พญ. อารีพร ชนเห็นชอบ
ประสาทศัลยศาสตร์
นพ. เอก หังสสูต
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
9021
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

9021
 
คลินิคเฉพาะทาง
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5927 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder