ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน 6780 ก่อตั้งขึ้นเพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย ให้การดูแลรักษาโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง 9.33333333333333 10 3

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ
 

การบริการ

 1. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

 1. การตรวจคัดกรองมะเร็ง

 1. การบริการอื่นๆ

 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 • การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
 • การดูแลหลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • การสัมมนา
 
 

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ดังนี้
 • ทีมแพทย์

  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็ง
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
  • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  • พยาธิแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด
 • บุคลากรทางการแพทย์

  • พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด
  • นักฟิสิกส์การแพทย์
  • นักรังสีเทคนิค
  • นักโภชนาการ
 

เครื่องมือทางการแพทย์

 • รังสีรักษา

  • เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบ 2 พลังงาน
  • เครื่องเอกซเรย์ซิมูเลเตอร์สำหรับหาตำแหน่ง ขนาด และขอบเขตของการรักษา ตลอดจนใช้ในการวางแผนการรักษา และกั้นลำรังสีสำหรับส่วนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับรังสี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการสร้างภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก
  • อุปกรณ์กั้นรังสีสำหรับกั้นรังสีให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อและอวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียง
 • การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา
   • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รวมถึงการตรวจทั่วร่างกาย
   • การทำอัลตราซาวนด์และการเอกซเรย์
  • เครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64
 • อื่นๆ

  • การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 4 มิติ ใช้สำหรับวางแผนการรักษาก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ
  • อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหายใจระหว่างการฉายรังสีและระหว่างการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องวางแผนการฉายรังสี Monaco สำหรับวางแผนการรักษาด้วยรังสีแบบสามมิติ (3D CRT) แบบแปรความเข้ม (IMRT) และ VMAT
 

เวลาทำการ

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน


แผนกเคมีบำบัด

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.


แผนกรังสีรักษา

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.


หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน


แผนกเคมีบำบัด

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้


แผนกรังสีรักษา

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นล่าง ด้านใต้


หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 8 ด้านเหนือ
 

ติดต่อสอบถามและนัดหมาย

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915
 

ติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำและคำปรึกษา

พยาบาลประสานงานโรคมะเร็ง
โทรศัพท์: 0 2667 2000
พยาบาลประสานงานหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
โทรศัพท์: 0 2667 2173
 
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
รศ.พญ. ชนิสา โชติพานิช
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ. ภัทรมน วาศวิท
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
นพ. ยุทธนา แสงสุดา
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
พญ. อุษณี วุทราพงษ์วัฒนา
รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. กมลธรรม พูลภิญโญ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. กมลพร ลิมป์ชวลิต
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. กมลวรรณ จึงมีโชค
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. กรรณิการ์ จักกะพาก
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. กอสิริ พูลภิญโญ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. กิติมา ธรรมรักษ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. กุรุวินท์ ลิ้มสมุทรเพชร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. จารุวรรณ รังษีจำรัส
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. จิตติมา ศรีพจนารถ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. เจนจีรา ปรึกษาดี
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. เจษฎา สุวิกรม
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. เจียมจิตร ตปนียากร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ชมพูนุท วิจิตรสงวน
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ชัชชาญ คงพานิช
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ชินรัตน์ บัวงาม
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ฐานิภา อินมั่น
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ฐิติมา กัลยาโณปกรณ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
ศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ดลพร จันทรัคคะ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ธนพ ศรีสุวรรณ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
ผศ.นพ. ธนิตย์ สิงห์เจริญ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ธันวา สุดแสง
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. นันทวัน สถิรลีลา
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. นิตยา เล็กตระกูล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. นิยตา จิตรภาษย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ. บุษณี วิบุลผลประเสริฐ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. บุษบง หนูหล้า
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ปัญจมา เลิศบุษยานุกูล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ปิยะรัตน์ ชุมดวง
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พงษ์ลดา สุพรรณชาติ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พรรณวดี รุ่งธรรมสกุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พัชรี ไพจิตรประภาภรณ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. พันเลิศ แววศักดิ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
ศ.คลินิก.พญ. พิมใจ ศิริวงศ์ไพรัช
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. พิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. เพ็ญอำไพ ตันนาภัย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. ไพฑูรย์ วิชิวานิเวศน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ภานุช เย็นอาคาร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. มนตร์รวี ทุมโฆสิต
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. มยุรีวรรณ ต๊ะเพย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. มะณี หวังวิญญูวิรัช
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. รสกร วหาวิศาล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. รัฐชัย แก้วลาย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
ผศ.พญ. ลินดา บราวน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. โลจนา ตันติยาทร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. วนนีย์ หมื่นนุช
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. วรนุช ตั้งเจริญเสถียร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. วราวุฒิ สุขเกษม
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. วัลยา วงศ์วิวัฒน์ไชย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. วิจิตรา พรกุลประสิทธิ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. วิทย์ วราวิทย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ. วิยะดา ภู่พัฒน์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ. วิไลพร โพธิสุวรรณ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. วีระ สิริประเสริฐ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ศรีนารถ แสงสอาด
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ศิรินธรา พงษ์เพ็ชร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. ศิริพร นิจพาณิชย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. สมเกียรติ ศิริวิมลมาส
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สมจิตร์ วีรังคบุตร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สลักจิต ชูโชติรส
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สารพร บำรุงชาติ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สุดี บุญญากิจ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. สุเมธ รินสุรงควงศ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สุรีย์พร เย็นฤดี
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สุวิภาพรรณ วรวัฒนะกุล
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. อนิลวรรณ สมิทธิเมธินทร์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
รศ.พญ. อรชาติ อุดมพาณิชย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. อรพิณ ชาญสันติ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. อัญชลา บัวทรัพย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค
รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รังสีวิทยา, รังสีรักษา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.พญ. จันจิรา เพชรสุขศิริ
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
ผศ.พญ. ชมพร สีตะธนี
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
นพ. ทองปลิว เปรมปรี
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
นพ. ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
พญ. ลดาวัลย์ นาควงษ์
รังสีวิทยา, รังสีรักษา
นพ. อภิชาต พานิชชีวลักษณ์
รังสีวิทยา, รังสีรักษา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กนธีร์ สังขวาสี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. นิเวทย์ พักมณี
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. พรชัย เมฆอรียะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. พิชาญ จันทรวิโรจน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. วันดี อารีรักษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. เสาวนีย์ การปลื้มจิตต์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
นพ. อภิชัย วสุรัตน์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
รศ.นพ. ธีระ อ่ำสวัสดิ์
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
รศ.พอ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. วินัย อริยประกาย
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
พญ. สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. รัชฎะ ลำกูล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ประกาศิต จิรัปปภา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
6780
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6780