ศูนย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉิน 6795 ศูนย์ฉุกเฉิน มีทีมแพทย์ฉุกเฉินและพยาบาลให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0 2667 2999และมีบริการขนย้ายผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศทั่วภูมิภาคอินโดจีน 6.28571428571429 10 7

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ฉุกเฉิน-บำรุงราษฎร์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศ
 

การบริการ

 • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
 • ทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดพร้อมให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการขนย้ายผู้ป่วยเวชศาสตร์การบิน
  • ได้รับการฝึกด้านเทคนิคการขนย้ายผู้ป่วยจากสถาบันป้องกันราชอาณาจักร
  • พร้อมให้บริการขนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วภูมิภาคอินโดจีน
 • เพียบพร้อมด้วยการรักษาทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 • ศูนย์หัวใจพร้อมให้บริการสวนหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดที่ ศูนย์หัวใจ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์อุบัติเหตุ
 • ห้องตรวจพิเศษรวมทั้งการตรวจทางนรีเวชและจักษุเวช
 • ห้องสังเกตการณ์
 • รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • เตียงขนย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิด
 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นล่าง ด้านใต้
 

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0 2667 2999

รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ER-cardiology

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. สุกิตติ ปาณปุณณัง
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ER-cardiology

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ชลทิตย์ จงบุญประเสริฐ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ไชโย ชมรักษ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ณัฐพงศ์ บุญเทพ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ดวงฤทัย ตันพรม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ทัศนวุฒิ เธียรปัญญา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. เบญจวรรณ เลิศรังสรรค์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ปิยธิดา กัลยาณมิตร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. พลิตา เหลืองชูเกียรติ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. พิชัย สรรพโรจน์พัฒนา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. พีรพล ประทีปอมรกุล
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. มณฑินี แสงเทียน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. มนตรี สุริยาอมฤทธิ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ยาใจ อภิบุณโยภาส
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. รพีพัฒน์ บุตราภรณ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ. ศุภชัย นิลดำ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ษธิวี สุขารมณ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
6795
custom.bihcenter
6795
 
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5937 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder