คลินิกเต้านม

คลินิกเต้านม คลินิกเต้านม คลินิกเต้านม รักษาปัญหาเต้านม เช่น เนื้องอก เจ็บเต้านม พังผืดที่เต้านม ถุงน้ำหรือซิสต์ที่เต้านม มะเร็งเต้านม โดยมีบริการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอื่นๆ 5.92857142857143 10 28

  • ขนาดตัวอักษร
  •  
  •  
คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่มะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่รวมถึงการรักษาและดูแลเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง อาการเจ็บเต้านม มีพังผืดหรือถุงน้ำที่เต้านม และปัญหาอื่นๆ

การวินิจฉัย

คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีวิธีการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยที่ทันสมัยที่สุด โดยให้การวินิจฉัยสำหรับกรณีคลำพบความผิดปกติของเต้านม และใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อหาความผิดปกติในกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบได้จากการมองเห็นหรือคลำเต้านม

คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ใช้หลายวิธีในการวินิจฉัยปัญหาของเต้านม ได้แก่
  • การตรวจร่างกายทั่วไป
  • การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตราซาวนด์
  • การตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เข็มขนาดเล็กดูด
  • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (stereolactic biopsy)

การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล

การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องตรวจแมมโมแกรม วิธีนี้รวดเร็ว สะดวก และให้ภาพที่มีรายละเอียดสูงกว่าการตรวจแบบเอกซเรย์ทั่วไป วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ทำการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมกับการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ

การรักษา

คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการรักษาที่ครบวงจร ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการทำเคมีบำบัด โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากศูนย์มะเร็งฮอไรซันจะดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล

การรักษาแบบสงวนเต้านม

โรคเกี่ยวกับเต้านมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้สุภาพสตรีทุกท่านยังคงรักษารูปร่างตามธรรมชาติได้ คลินิกเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการรักษาแบบสงวนเต้านมสำหรับสุภาพสตรีในระยะเริ่มต้นของมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยที่สามารถทำการรักษาแบบเก็บเต้านมเอาไว้ได้ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้รังสีรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

 

รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
นพ. พงษ์นเรศ ปุระสิริ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
ผศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
พญ. วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
9214
custom.bihcenter
9214
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5916 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder
ภาวะการเจ็บป่วย