International Contact Offices

康民国际医院中国联络处*  
*註:中国联络处是一个与康民国际医院合作的独立单位。
 
Hua Xin Kang Min (Beijing) Co., Ltd. (华新康民)
地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场W1-1012
电话:(+86)400-806-5585, 400-002-8788, (+86)010-85785535 mobile: (+86) 18611365777
网址: www.kangmincn.cn
微信公众号:​
qr.jpg
 
Hua Xin Kang Min (Changchun) Co., Ltd.
地址: No.40 the Third Road, Changchun City, Jilin Province, China
电话: (+86)0431-82600707 moblie: (+86) 13810250777
 
Ocean (Chongqing) Health Industry Co.,Ltd
地址: 27/F,Jintai building, No.23 Nanping WestRd Nan’an District Chongqing China
电话:+86 23 62821382, 62825553 mobile: +86 13036339666
Ms. Rosie Shi 
地址606, 6F, Taiyanggong Building, No.12 Taiyanggong Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100028, China
电话:(+86) 400 097 0048, Office: (+86) 106 469 7175 mobile: (+86) 139 116 90266

 

xxx