bih.button.backtotop.text
Package Name  

Kiểm tra tình trạng miễn dịch

Package ID  

CKUP2301

 
7.000 THB
 
7.000 THB

Approximate cost in

 • Phân tích chức năng tế bào bạch cầu chi tiết (CD Profile: CD3/CD4/CD8)
 • Xét nghiệm công thức máu toàn bộ (CBC)
 • Kiểm tra nồng độ vitamin D (25-OH Vitamin D3/D2)

 

Kiểm tra tình trạng miễn dịch


Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại bệnh tật của hệ miễn dịch
Cơ thể chúng ta có một hệ thống miễn dịch bảo vệ. Nó sử dụng các tế bào bạch cầu lưu thông trong máu và giúp duy trì sức khỏe của các cơ quan quan trọng, để bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn dịch bị vô hiệu hóa hoặc suy yếu vì bất kỳ lý do gì, các vi trùng và dị vật khác, như virus và vi khuẩn, có thể xâm nhập dễ dàng hơn, khiến cơ thể có nguy cơ bị nhiễm trùng và mắc bệnh tật. Chúng tôi có thể phân tích sức mạnh hệ thống miễn dịch của cơ thể bằng 3 kỹ thuật sau:
 
 1.  CD profile là việc phân tích chi tiết về chức năng của tế bào bạch cầu, là tế bào có vai trò chính trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Kết quả kiểm tra sẽ cung cấp cho nhân viên y tế thông tin cần thiết để lập kế hoạch tăng cường khả năng miễn dịch của một người, và bảo vệ họ khỏi bệnh tật.
 2. Xét nghiệm công thức máu toàn bộ (CBC) có thể phát hiện những sự bất thường trong cấu trúc máu, bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, cũng như phân tích độ nhớt của máu. Tất cả đều là những chỉ số về sức mạnh của hệ thống miễn dịch của cơ thể.
 3. Thực hiện kiểm tra nồng độ vitamin D, do tầm quan trọng của vitamin này đối với sự phát triển tế bào, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, vitamin D cũng có lợi trong việc giúp cơ thể vượt qua các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường và cúm.

 

Các điều khoản của chương trình

 • Giá này không bao gồm chi phí cho bác sĩ và phí dịch vụ bệnh viện.
 • Giá được tính bằng tiền Baht Thái Lan, cho mỗi đầu người.
 • Mức giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 • Giá đã quy định này không thể được sử dụng sau này, hoặc kết hợp với các công ty hợp đồng và công ty bảo hiểm, bao gồm mọi khoản chiết khấu do các công ty hợp đồng và công ty bảo hiểm cung cấp, hoặc bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào khác.
 • Giá này duy trì đến ngày 31/12/2020.
Package Name : 

Kiểm tra tình trạng miễn dịch

Package ID : 

CKUP2301

7.000 THB
Regular Price

Approximate cost in :

Kiểm tra tình trạng miễn dịch


Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại bệnh tật của hệ miễn dịch
Cơ thể chúng ta có một hệ thống miễn dịch bảo vệ. Nó sử dụng các tế bào bạch cầu lưu thông trong máu và giúp duy trì sức khỏe của các cơ quan quan trọng, để bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn dịch bị vô hiệu hóa hoặc suy yếu vì bất kỳ lý do gì, các vi trùng và dị vật khác, như virus và vi khuẩn, có thể xâm nhập dễ dàng hơn, khiến cơ thể có nguy cơ bị nhiễm trùng và mắc bệnh tật. Chúng tôi có thể phân tích sức mạnh hệ thống miễn dịch của cơ thể bằng 3 kỹ thuật sau:
 
 1.  CD profile là việc phân tích chi tiết về chức năng của tế bào bạch cầu, là tế bào có vai trò chính trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Kết quả kiểm tra sẽ cung cấp cho nhân viên y tế thông tin cần thiết để lập kế hoạch tăng cường khả năng miễn dịch của một người, và bảo vệ họ khỏi bệnh tật.
 2. Xét nghiệm công thức máu toàn bộ (CBC) có thể phát hiện những sự bất thường trong cấu trúc máu, bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, cũng như phân tích độ nhớt của máu. Tất cả đều là những chỉ số về sức mạnh của hệ thống miễn dịch của cơ thể.
 3. Thực hiện kiểm tra nồng độ vitamin D, do tầm quan trọng của vitamin này đối với sự phát triển tế bào, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng của hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, vitamin D cũng có lợi trong việc giúp cơ thể vượt qua các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh thông thường và cúm.
 • Phân tích chức năng tế bào bạch cầu chi tiết (CD Profile: CD3/CD4/CD8)
 • Xét nghiệm công thức máu toàn bộ (CBC)
 • Kiểm tra nồng độ vitamin D (25-OH Vitamin D3/D2)

 

 

Các điều khoản của chương trình

 • Giá này không bao gồm chi phí cho bác sĩ và phí dịch vụ bệnh viện.
 • Giá được tính bằng tiền Baht Thái Lan, cho mỗi đầu người.
 • Mức giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 • Giá đã quy định này không thể được sử dụng sau này, hoặc kết hợp với các công ty hợp đồng và công ty bảo hiểm, bao gồm mọi khoản chiết khấu do các công ty hợp đồng và công ty bảo hiểm cung cấp, hoặc bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào khác.
 • Giá này duy trì đến ngày 31/12/2020.