bih.button.backtotop.text
Package Name  

Chương trình Vận động viên dành cho những người muốn đánh giá thể lực và sức mạnh của họ

Package ID  

CKUP2107

 
15.580 THB
 
15.580 THB

Approximate cost in

 

 • Xét nghiệm công thức máu (CBC)
 • Xét nghiệm Glucose trong máu lúc đói (FBG)
 • Xét nghiệm chất béo
  • Cholesterol / Triglyceride / HDL Cholesterol
  • Tỉ lệ Cholesterol/HDL
  • LDL Cholesterol
 • Chức năng tuyến giáp
  • TSH
  • T4 tự do
  • T3 tự do
 • V02 tối đa
 • Chest x-ray  
 • Điện tâm đồ (EKG)
 • Phân tích thành phần cơ thể
 • Đánh giá thể chất theo tuổi
 • BMR

Chương trình Vận động viên dành cho những người muốn đánh giá thể lực và sức mạnh của họ


Các điều khoản

 1. Giá đã bao gồm chi phí cho bác sĩ.
 2. Giá bằng tiền Baht của Thái Lan.
 3. Tất cả giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 4. Gói này không được sử dụng với các doanh nghiệp đối tác và thỏa thuận thanh toán trực tiếp của bảo hiểm, và không được kết hợp với bất kỳ sự ưu đãi, giảm giá, chiết khấu cho công ty đối tác, hoặc khuyến mãi nào khác.
 5. Giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 (giá có thể thay đổi mà không cần báo trước).
Package Name : 

Chương trình Vận động viên dành cho những người muốn đánh giá thể lực và sức mạnh của họ

Package ID : 

CKUP2107

15.580 THB
Regular Price

Approximate cost in :

Chương trình Vận động viên dành cho những người muốn đánh giá thể lực và sức mạnh của họ

 

 • Xét nghiệm công thức máu (CBC)
 • Xét nghiệm Glucose trong máu lúc đói (FBG)
 • Xét nghiệm chất béo
  • Cholesterol / Triglyceride / HDL Cholesterol
  • Tỉ lệ Cholesterol/HDL
  • LDL Cholesterol
 • Chức năng tuyến giáp
  • TSH
  • T4 tự do
  • T3 tự do
 • V02 tối đa
 • Chest x-ray  
 • Điện tâm đồ (EKG)
 • Phân tích thành phần cơ thể
 • Đánh giá thể chất theo tuổi
 • BMR


Các điều khoản

 1. Giá đã bao gồm chi phí cho bác sĩ.
 2. Giá bằng tiền Baht của Thái Lan.
 3. Tất cả giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 4. Gói này không được sử dụng với các doanh nghiệp đối tác và thỏa thuận thanh toán trực tiếp của bảo hiểm, và không được kết hợp với bất kỳ sự ưu đãi, giảm giá, chiết khấu cho công ty đối tác, hoặc khuyến mãi nào khác.
 5. Giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 (giá có thể thay đổi mà không cần báo trước).