ค้นพบบำรุงราษฎร์

ศูนย์รักษาโรคที่เราเชี่ยวชาญ

ศูนย์กุมารเวช

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก เช่น ไข้เลือดออก หวัดภูมิแพ้ ปอดอักเสบ ท้องเสีย หรือตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ตรวจรักษากระดูกข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ และผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงรักษาภาวะกระดูกพรุนและโรคกระดูกในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ตั้งขึ้นเพื่อการป้องกัน วินิจฉัยตรวจ บำบัดรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์สาขาโรคมะเร็งและเทคโนโลยี

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจ ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจตา สุขภาพช่องปากและฟัน และอื่นๆ โดยมีแพคเกจให้เลือกหลากหลาย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รักษาโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน ท่อน้ำดี กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ มะเร็งทางเดินอาหาร และให้บริการส่องกล้องตรวจ

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

ส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกรจิตอาสา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพื้นฐานให้กับชาวบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดูผู้เชี่ยวชาญของเรา
โรงพยาบาลคุณภาพสากล
ดูรางวัลและการรับรอง

บทความบำรุงราษฎร์