What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

บำรุงราษฎร์ จัดงาน “อิสระจากภาวะปวดหลังและคอ”

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “อิสระจากภาวะปวดหลังและคอ” เนื่องในวันกระดูกสันหลังโลก (World Spine Day) วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 – 14.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ 
เรื่อง “อิสระจากภาวะปวดหลังและคอ” เนื่องในวันกระดูกสันหลังโลก (World Spine Day) วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 – 14.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3

ภายในงานท่านจะได้รับชมการแสดงโยคะเพื่อคลายภาวะปวดหลังและคอ รับฟังการเสวนาความรู้ เรื่อง “ปวดหลัง-ปวดคอ ป้องกันได้ ถ้าทราบวิธี” โดย นพ. วศิน กุลสมบูรณ์, เรื่อง “นวัตกรรมทางการผ่าตัดกระดูกสันหลังเทคนิคใหม่” โดย นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม,  “ปวดหลัง ปวดคอ ใช้ยาอย่างไร” โดยเภสัชกร และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การผ่าตัดจากคุณวสันต์ ลีละยูวะ และครอบครัว ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้านสุขภาพกระดูกหลังและคอ จากพยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ 

เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันกระดูกสันหลังโลก ทางโรงพยาบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอาการปวดหลังหรือปวดคอ นำฟิล์มเอกซเรย์ MRI ภาพถ่ายกระดูกสันหลังหรือกระดูกสันหลังช่วงคอที่มีความผิดปกติ ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังถึงแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ผู้ที่สำรองที่นั่งเพื่อรับฟังการบรรยายจากแพทย์ 50 ท่านแรก รับหมอนรองคอเป็นของที่ระลึก
 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2667 2000 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers