What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เชิญร่วมงาน "ข้อ(เข่า)ดี...มีสุข” เนื่องในวันโรคข้อสากล


รพ. บำรุงราษฎร์ จัดงาน “ข้อ(เข่า)ดี...มีสุข” เนื่องในวันโรคข้อสากล ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับสิทธิ์ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ 
เรื่อง “ข้อ(เข่า)ดี...มีสุข” เนื่องในวันโรคข้อสากล (World Arthritis Day) วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ล็อบบี้ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สุขุมวิท 3

รับฟังการเสวนาความรู้ เรื่อง “โรคข้อเข่าเสื่อม รู้ได้ทัน ป้องกันได้ รักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยแขนกลหุ่นยนต์” โดย นพ. พิชญ์  ธนะชานนท์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, ร่วมออกกำลังกายสำหรับผู้ปวดข้อเข่า, สาธิตการทำอาหารควบคุมน้ำหนักจากนักโภชนาการ, บริการตรวจคัดกรองผู้ปวดข้อเข่าและรับคำปรึกษาปัญหาด้านข้อเข่าเสื่อม จากพยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ตลอดงาน

เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันโรคข้อโลก ทางโรงพยาบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีอาการปวดข้อเข่าหรือข้อเข่าเสื่อม นำฟิล์มเอกซเรย์ ภาพถ่ายกระดูกข้อเข่าที่มีความผิดปกติ ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อรับสิทธิ์เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์และผ่านเกณฑ์การตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ผู้ที่สำรองที่นั่งเพื่อรับฟังการบรรยายจากแพทย์ 50 ท่านแรก รับของที่ระลึก
 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2667 2000 
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers