What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รพ. บำรุงราษฎร์ ร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก เรื่อง “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความเสี่ยงที่อาจไม่รู้ตัว”


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความเสี่ยงที่อาจไม่รู้ตัว” เนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day)ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความเสี่ยงที่อาจไม่รู้ตัว” เนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ล็อบบี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3

บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เพื่อประเมินภาวะหัวใจเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ลงทะเบียนที่งาน 20 ท่านแรก เผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพหัวใจจาก คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย ปี พ.ศ. 2543 ฟังการบรรยายความรู้เรื่อง “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” โดย นพ. เกรียงไกร จิรศิริโรจนากร อายุรแพทย์ด้านกระแสไฟฟ้าหัวใจ บริการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้านสุขภาพหัวใจกับพยาบาลผู้ประสานงานด้านคลินิกหัวใจ เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด  ชมการสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมนิทรรศการความรู้เรื่องภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากจุดกำเนิดไฟฟ้าภายในหัวใจทำงานผิดปกติ หรือ เกิดไฟฟ้าภายในหัวใจลัดวงจร ซึ่งอาจจะเป็นมาแต่กำเนิด และสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีอัตราการเต้นของหัวใจช้าผิดปกติคือ มีอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที ผู้ป่วยจะมีอาการ มึนงง ใจหวิว วูบ ความดันโลหิตต่ำ ในรายที่อาการเป็นเพียงเล็กน้อยอาจมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย หากเป็นมากอาจเป็นลมหมดสติได้ และหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติคือ มีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 100 ครั้ง/นาที หากเป็นเพียงเล็กน้อยจะมีอาการเหนื่อยง่ายและหัวใจเต้นเร็วเท่านั้น แต่หากเป็นมากจะมีการอาการ เจ็บหน้าอก หน้ามืด ความดันโลหิตต่ำ หัวใจวายและอาจเสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้
 
สำรองที่นั่งเพื่อรับฟังการบรรยายรับของที่ระลึกสำหรับ 30 ท่านแรก 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2667 2000 

 
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers