การคลอดปกติ (ปี 2561)

Package Name  OBST 1.2
การคลอดปกติ (ปี 2561)
Cost*:THB 91,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เงื่อนไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย (เป็นจำนวนเงิน 144,700 บาท)ได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 12,720 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า