การคลอดปกติ

ชื่อแพ็กเกจ OBST 1.2
การคลอดปกติ
ค่าใช้จ่าย:THB 83,900
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่