การคลอดปกติ (ปี 2560)

ชื่อแพ็กเกจ OBST 1.2
การคลอดปกติ (ปี 2560)
ค่าใช้จ่าย:THB 89,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เงื่อนไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 12,100 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า