แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน (Option 2)

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 13.2
แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน (Option 2)
ค่าใช้จ่าย:THB 7,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

   

รายละเอียดการตรวจ


Option 2

Progesterone  ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง
 

FSH ตรวจการทำงานของรังไข่
 


E2 ตรวจการทำงานของรังไข่
 


CA125 ตรวจหามะเร็งรังไข่
 


Bone Density (Hip & Spine) 
 


 ราคาแพ็กเกจ (รวมค่าแพทย์)


7,000
     
หมายเหตุ    
  • รับบริการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
  • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
  • รับบริการได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2  อาคารโรงพยาบาล กับแพทย์ที่เข้าร่วมแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจรวมค่าแพทย์ หมายถึงค่าแพทย์ในการอ่านผล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาใดๆ หากมีค่าความผิดปกติ
  • ไม่มีสมุดรายงานผล
  • หากท่านมีความประสงค์จะรับบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์พยาบาลก่อนเข้าพบแพทย์หรือเข้ารับการตรวจ
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
     

คุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่?


1. ร้อนวูบวาบตามตัว
 

2. มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน
 

3. หลงลืมง่าย สมาธิสั้น
 

4. นอนหลับยาก และหลับไม่สนิท
 

5. อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง
 

6. เครียดหรือหงุดหงิดง่าย
 

7. ซึมเศร้าและมองโลกในแง่ร้าย
 

8. มีปัญหาเรื่องเหงือกหรือฟัน
 

9. ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อ
 

10. ผิวแห้ง ผมแห้ง ผมร่วง เล็กเปราะบาง
 

11. ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด
 

12. มีปัญหาทางเพศ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง หรือรู้สึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์
 

13. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 
 
ถ้าท่านมีอาการดังกล่าวข้างต้นมากกว่า 1 อาการขึ้นไป ควรเริ่มตระหนักในการดูแลสุขภาพและปรึกษาแพทย์เมื่อมีปัญหามากขึ้น