โปรแกรมคลอด ปี 2561

 
 
โปรแกรมคลอดป2561-01-(1).jpg
              
ความพร้อมของทีม...
เพื่อสมาชิกตัวน้อยของคุณ


3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่ เราจึงพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่ระยะเริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล...เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ

พร้อม…เพื่อคุณแม่
เตรียมความพร้อมเพื่อคุณแม่ ตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ จวบจนวันที่ให้กำเนิดสมาชิกตัวน้อยสู่โลกอย่างปลอดภัย
 • การให้บริการดูแลครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
 • การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ สำหรับเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อย
 • การอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
 • การให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในช่วงระยะตั้งครรภ์
 • การให้บริการโดยวิสัญญีแพทย์ภายในห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูความปลอดภัยของคุณแม่ระหว่างการคลอด
 • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนกับห้องผู้ป่วยใน รวมถึงค่าเครื่องมือที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติ
 • การดูแลมารดาหลังคลอด พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมคลอดป2561-02.jpg

โปรแกรมคลอดป2561-03-(1).jpg
 
 • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดย “กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด” เพื่อให้มั่นใจว่าวินาทีแรกของชีวิตลูกน้อยจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์สายใยรักระหว่างคุณแม่และลูกน้อยทันทีหลังคลอดด้วย “Skin-to-skin contact”
 • การให้คำแนะนำการเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างถูกต้อง โดยทีมกุมารแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 • การตรวจคัดกรอง เพื่อสุขภาพที่ดีของทารก
 • การให้บริการต้อนรับสมาชิกตัวน้อยอย่างอบอุ่น เช่น ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด และบริการจัดทำสูติบัตรสำหรับลูกน้อย
 • การให้บริการ “คลินิกนมแม่” หลังการคลอดและการดูแลโดยพยาบาลประสานงานคลินิกนมแม่เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดของชีวิต

พร้อม...เพื่อความอุ่นใจของครอบครัว
เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

3 โปรแกรมคลอด
 
3-โปรแกรมคลอด-2561-(1).png

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอด รวมถึงเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
  • การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา (PKU, TSH)
  • การตรวจการได้ยินของทารก
  • การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตโดยใช้ Pulse Oximetry
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 • กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและ แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 • คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)

เงื่อนไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย (เป็นจำนวนเงิน 144,700 บาท)ได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 12,720 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

รับสิทธิ์สมาชิก BABY CLUB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้รับส่วนลด ดังนี้
10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
10% สำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน
โดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกน้อยมีอายุครบ 12 ปี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 011 5999

 
 


รายละเอียดบัตรเครดิตร่วมรายการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 
Rating Score: of 10, Total Vote: