โปรแกรมคลอดปี 2559

 
 


 

ความ พร้อมของทีม...
เพื่อสมาชิกตัวน้อยของคุณ


3 โปรแกรมคลอด มาตรฐานบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความ สำคัญกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่ เราจึงพร้อมดูแลคุณแม่ ตั้งแต่ระยะเริ่มตั้งครรภ์ จวบจนวันที่ลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย โดยบุคลากร ทางการแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล...เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ ครอบครัวคุณพร้อม…เพื่อ คุณแม่
เตรียม ความพร้อมเพื่อคุณแม่ ตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดสมาชิกตัวน้อยสู่โลกอย่าง ปลอดภัย

 • การให้บริการดูแลครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
 • การให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ สำหรับเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกน้อย
 • การให้บริการโดยวิสัญญีแพทย์ภายในห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูความปลอดภัยของคุณแม่ระหว่างการคลอด
 • การให้บริการด้านความสะดวกสบายของห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนกับห้องผู้ป่วยใน
 • การ อบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้กำเนิด
 • การให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในช่วงระยะตั้งครรภ์

     

 
พร้อม…เพื่อ ลูกน้อย
เตรียม ความพร้อมเพื่อลูกน้อย ตั้งแต่วันที่อยู่ในครรภ์ จวบจนวันแรก
ของการลืมตาสัมผัสโลกและเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงปลอดภัย


 • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดย “กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด” เพื่อให้มั่นใจว่าวินาทีแรกของชีวิตลูกน้อยจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์สายใยรักระหว่างคุณแม่และลูกน้อยทันทีหลังคลอดด้วย “Skin-to-skin contact”
 • การให้บริการ “คลินิก นมแม่” หลังการคลอดและการดูแลโดยพยาบาลประสานงานคลินิกนมแม่เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดในช่วงแรกเกิดของชีวิต
 • การให้คำแนะนำการเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างถูกต้อง โดยทีม กุมารแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 • การส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยของลูกน้อย เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • การให้บริการต้อนรับสมาชิกตัวน้อยอย่างอบอุ่น เช่น ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอดบริการภาพถ่ายแรก และบริการจัดทำสูติบัตรสำหรับลูกน้อย


พร้อม...เพื่อ ความอุ่นใจของครอบครัว
เตรียม ความพร้อมเพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยและ อุ่นใจ

3 โปรแกรมคลอด
 

รายการ ที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอด รวมถึงเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ เช่น
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • การตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV)
  • การตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
  • การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา (PKU, TSH)
  • การตรวจการได้ยินของทารก
  • การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตโดยใช้ Pulse Oximetry
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 • กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและ แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 • คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)


เงื่อน ไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเป็นจำนวนเงิน 11,500 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูตินรีเวช • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 


รับสิทธิ์สมาชิก BABY CLUB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้รับส่วนลด ดังนี้
10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
10% สำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน
โดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกน้อยมีอายุครบ 12 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 667 2000