bih.button.backtotop.text

โปรแกรมคลอด ปี 2563
เราพร้อมดูแลคุณแม่ ตั้งครรภ์จนถึงวันที่ให้กำเนิดลูกน้อย
อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยDELIVERY-PACKAGE-2020-(1).jpg


โปรแกรมคลอด ปี 2563
3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์ 

 
   โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย        ราคา       ระยะเวลานอนรพ.   
คลอดปกติ    98,000 บาท    2 คืน
คลอดปกติ โดยการฉีดยาที่ไขสันหลัง 119,800 บาท  2 คืน
ผ่าคลอด 149,000 บาท  3 คืน
 

Room1_Delivery2020.png

ห้องคลอดปกติ 

Room2_Delivery2020.png
ห้องพักเดี่ยวสำหรับคุณแม่


 

คลอดคุณภาพ ทำไมต้องบำรุงราษฎร์

 • เรามีบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
 • สูติแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
 • วิสัญญีแพทย์ประจำห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลในการบรรเทาอาการปวดระหว่างคลอด
 • กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ เพื่อมารับทารกแรกเกิดทุกคน
 • ทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องปั๊มนม electrical breast pump ไว้บริการสำหรับคุณแม่หลังคลอด
 • ห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยตามมาตรฐานการคลอด
 • สิทธิ์สมาชิก BABY CLUB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้รับส่วนลดด 10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก และสำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน ซึ่งสิทธิประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อลูกน้อยมีอายุครบ 12 ปี
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วงเวลา 06.00-11.00 น. สามารถเข้ามารพ. ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


สร้างช่วงเวลาแสนวิเศษและประทับใจเพื่อคุณแม่และลูกน้อยด้วย

 • คอร์สอบรมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด บริการจัดทำสูติบัตรภาษาไทยสำหรับลูกน้อย และบริการเวชภัณฑ์ของตัวน้อยแบบเหมาจ่าย
 • เมนูอาหารสุขภาพหลังคลอดที่อุดมไปด้วย โปรตีน แคลเซียม ไฟเบอร์หรือเส้นใย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายในช่วงหลังคลอดและช่วงให้นมลูกน้อย


ทุกโปรแกรมคลอด ประกอบด้วย

   รายละเอียดของโปรแกรมคลอด        
ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ
ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอดและเครื่องมือในการช่วยคลอด รวมถึงเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 
 การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด      
วัคซีนป้องกันวัณโรค(บีซีจี) และวัคซีนตับอับเสบบี เข็มที่ 1
การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา (PKU, TSH)
การตรวจการได้ยินของทารก
การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยใช้ Pulse Oximetry
การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 

เงื่อนไขอื่นๆ :

 • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่าย และค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 13,990 บาท
 • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดปกติได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
   
Rating Score: of 10, Total Vote: