โปรแกรมคลอด ปี 2562

 

 
 
โปรแกรมคลอด.jpg
              

โปรแกรมคลอด ปี 2562 
3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์ 

โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

เราขอมอบช่วงเวลาแสนวิเศษและประทับใจ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย

 • มอบการอบรมสำหรับการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
 • มอบบริการโดยวิสัญญีแพทย์ภายในห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูความปลอดภัยของคุณแม่ระหว่างการคลอด
 • มอบการต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด บริการจัดทำสูติบัตรสำหรับลูกน้อย และบริการเวชภัณฑ์ของตัวน้อยแบบเหมาจ่าย
 
Room600X600_2019TH-(1).jpg
                                           
 
 
สิทธิประโยชน์สำหรับการคลอด
BabyClub_New.jpg
  
มอบความมุ่งมั่น ความเชี่ยวชาญ เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อย 
สู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยและอุ่นใจ
 
ด้วย 3 โปรแกรมการคลอด
Price600X250_2019TH-(1).jpg

ทุกโปรแกรมประกอบด้วย

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอดและเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ, คีมช่วยคลอด รวมถึงเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค(บีซีจี) และวัคซีนตับอับเสบบี เข็มที่ 1
  • การตรวจหมู่เลือด (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
  • การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา (PKU, TSH)
  • การตรวจการได้ยินของทารก
  • การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยใช้ Pulse Oximetry
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 • กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 • คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)


เงื่อนไขอื่นๆ :

• ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
• ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่าย และค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
• กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 13,300 บาท
• การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดปกติได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช
• กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 
 
Rating Score: of 10, Total Vote: