ศูนย์สูติ-นรีเวช

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากว่า 70 ท่านและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบายและเป็นส่วนตัว 
 

การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

 1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

 1. รักษาโรคของสตรี
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น
 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม โดยคลินิกเต้านมพร้อมให้บริการรักษาอย่างครบวงจรและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดและการผ่าตัดส่องกล้อง

 1. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังได้รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง จึงมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ระหว่างตั้งครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
การคลอดบุตร
หลังคลอด

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน โดยคลินิกนมแม่ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้
 • ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
 
 1. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน
เมื่ออายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ
 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ
 • ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจภายใน 16 ห้องที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวระหว่างการตรวจรักษา
 
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 
สถานที่ตั้ง

ศูนย์สูติ-นรีเวช
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 02 667 2000
โทรสาร: 0 2667 2915
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ให้บริการตรวจ รักษาโรคสตรี และเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ คลอดบุตร การดูแลหลังคลอด และการดูแลมารดาในภาวะครรภ์เสี่ยง รวมถึงวัยหมดประจำเดือน
คะแนนโหวต: 9.51 of 10, จากจำนวนคนโหวต 89 คน
6807|9
6807
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6807

บทความที่เกี่ยวข้อง

9
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

กุมารศัลยศาสตร์

นพ. วีระ บูรณะกิจเจริญ

ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

นพ. สาธิต กรเณศ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

พญ. ศนิ มลกุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

รศ.นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. เจริญ ทวีผลเจริญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. กนธีร์ สังขวาสี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. กิตติ ตู้จินดา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. จอน ยัง

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. บุณลอ ศรีพยัตต์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ประภาส กอบกู้วัฒนา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. ปรีชา เหมชะญาติ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. พรชัย เมฆอรียะ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. พิชาญ จันทรวิโรจน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. พูนศักดิ์ สุชนวณิช

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. ยุกต์ ลีลาวิวัฒน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. วิบูลย์ ศศิวิมลกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. อภิชัย วสุรัตน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. อรรณพ ใจสำราญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ผศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ผศ.พญ. ปัทมา พรหมสนธิ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ. เสาวนีย์ การปลื้มจิตต์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. จันทรา เจณณวาสิน

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. นุสารี กิจวิกัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound

พญ. ปาริชาติ ธนะสิทธิชัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. วริศรา จันทรศร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

พญ. วันดี อารีรักษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ. ศรีริน สินธุภัค

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), นรีเวชวิทยา

พญ. ศิริพร ธนินทรานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ. ศุลีวรรณ รัตนไชย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

พญ. อนงค์ เลขะกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

พญ. อัญรินทร์ ปรีชาพรประเสริฐ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พล.ต.ท.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. นพดล สโรบล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

Ultrasound

พญ. นุสารี กิจวิกัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound

รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. ภิญโญ หรรษาจารุพันธ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. โยโกะ ทาวาราซูมิดา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พล.ต.ท.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ผศ.พญ. ปัทมา พรหมสนธิ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ. อัญรินทร์ ปรีชาพรประเสริฐ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. นพดล สโรบล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. รสิก รังสิปราการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, Ultrasound
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. กิตติ ตู้จินดา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. จอน ยัง

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. ประกฤษ มีนชัยนันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. พูนศักดิ์ สุชนวณิช

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. สุวิทย์ ศุภภิญโญพงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ปาริชาติ ธนะสิทธิชัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

พญ. ปิยพันธ์ ปุญญธนะศักดิ์ชัย

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

ศ.นพ. นเรศร สุขเจริญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

คลินิกวัยทอง

ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

พญ. ปรียานาถ กำจรฤทธิ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

รศ.นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

พญ. วริศรา จันทรศร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

พญ. อรวี ฉินทกานันท์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

รศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

รศ.นพ. สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. กนธีร์ สังขวาสี

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. นครินทร์ ศิริทรัพย์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. พรชัย เมฆอรียะ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. พิชาญ จันทรวิโรจน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

นพ. อภิชัย วสุรัตน์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ผศ.นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ผศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. เสาวนีย์ การปลื้มจิตต์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. วันดี อารีรักษ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง

ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
 
 
ศูนย์หรือคลินิกที่เกี่ยวข้อง