กิจกรรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

กิจกรรมหลากหลายสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ 

ผู้ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถเข้าร่วมได้ 1 กิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2667 9727 หรือ 09 088 05786  Email: Tipawan@bumrungrad.com 

First aid for infant

ภาคภาษาไทยรับจำนวน 15 คู่

เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ. Conference Room no. 5
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 8 ก.พ.59 • 7 มิ.ย.59

ณ. Conference Room A
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 1 ธ.ค.59
 
line.jpg 

การออกกำลังก่อนและหลัง

คลอดรับจำนวน 30 คู่

เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ. Conference Room B
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 3 มี.ค.59 • 26 ก.ค.59
 line-(1).jpg การตรวจประเมินทารก การใส่ผ้าอ้อม การห่อตัว การจับเรอ 

รับจำนวน 30 คู่

เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ. Conference Room B
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 11 เม.ย.59 • 10 พ.ย.59


การเตรียมเต้านมในหญิงตั้งครรภ์ ,

การให้ลูกดูดนมแม่ที่ถูกวิธี


รับจำนวน 20 คู่

เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ. Conference Room no. 5
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 11 พ.ค.59

ณ. Conference Room B
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 30 ก.ย. 59
 
line.jpg First aid for infant ภาคภาษาอังกฤษ 


รับจำนวน 15 คู่

เวลา 13.30 -15.30 น.

ณ. Conference Room no. 2
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 11 ส.ค. 59

ณ. Conference Room no. 5
อาคาร Bumrungrad International Clinic ชั้น 21

• 11 ต.ค. 59

 

หมายเหตุ

  • หากท่านสำรองแล้วไม่มา ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมฟรี 1 ครั้ง
  • หากประสงค์ที่จะเข้าอบรมในครั้งต่อไป จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อน หากมีผู้สนใจจากโรงพยาบาลอื่น กรุณาติดต่อสอบถามที่ว่างได้ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่จัดกิจกรรมที่ท่านสนใจ และต้องเสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมละ 1,000 บาท