ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

การจัดอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

คลาสที่ 1 อบรมในอาทิตย์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือน เตรียมตัวคุณแม่ขณะตั้งครรภ์
คลาสที่ 2 อบรมในอาทิตย์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน เตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด
เวลา 09.00 - 12.30 น. สถานที่ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดการความรู้ผู้ป่วย โทร 02 066 8888
หรือ อีเมล์ TenderLove&Care@bumrungrad.com
 
  • ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ
  • บริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • 1,000 บาท / ครั้งอบรม สำหรับคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยโอนผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 031-7-018000 และส่งข้อมูลการโอนโดยระบุ ชื่อที่อยู่ หมายเลข บัตรประชาชน ของผู้เข้าอบรม กลับมาที่ TenderLove&Care@bumrungrad.com เพื่อการสำรองที่นั่งและออกใบเสร็จ
  • การเตือนเข้าอบรมจะส่งแจ้งกลับทางเมล์
  • การอบรมหลังคลอด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่คลอดที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
*ไม่ต้องสมัครสำหรับผู้ที่คลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะจัดสอนให้ก่อนกลับบ้าน*
 ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์มือถือ *
อีเมล์ *
กำหนดคลอด *

 
 
Hospital Number(HN)   
ชื่อหมอ   
 
ลงทะเบียน
เดือน กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2
มกราคม
กุมภาพันธุ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 
หมายเหตุ