ตารางการอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

10d52cfd-8540-40f7-b791-9b130e606ad6.JPG

การจัดอบรมตั้งครรภ์คุณภาพ

คลาสที่ 1 อบรมในอาทิตย์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือน เตรียมตัวคุณแม่ขณะตั้งครรภ์
คลาสที่ 2 อบรมในอาทิตย์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน เตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอด
เวลา 09.00 - 12.30 น. สถานที่ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
สมัครได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2667 1000

 

 
*ทุกหัวข้ออบรมบรรยายโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพ 
**บริการฟรี สำหรับผู้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ 1,000 บาท สำหรับคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
***การอบรมหลังคลอด สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่คลอดที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  *ไม่ต้องสมัคร*
 ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์มือถือ *
อีเมล์ *
กำหนดคลอด *

 
 
Hospital Number(HN)   
ชื่อหมอ   
 
ลงทะเบียน
เดือน กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2
มกราคม
กุมภาพันธุ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 
หมายเหตุ